Ga naar inhoud

Privacy beleid

Privacy beleid forum wijhebbensarcoidose.nl

wijhebbensarcoidose.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wijhebbensarcoidose.nl

email: info@wijhebbensarcoidose.nl

J. Dekkers is de Functionaris Gegevensbescherming van wijhebbensarcoidose.nl en hij is te bereiken via info@wijhebbensarcoidose.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

wijhebbensarcoidose.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op ons forum

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

wijhebbensarcoidose.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ons forum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijhebbensarcoidose.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

wijhebbensarcoidose.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Wijhebbensarcoidose.nl analyseert uw gedrag op het forum om daarmee het forum te verbeteren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

wijhebbensarcoidose.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van wijhebbensarcoidose.nl) tussen zit. wijhebbensarcoidose.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Invision Power Board en Google Analytics

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijhebbensarcoidose.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden uw account actief tot u aangeeft deze te willen beëindigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijhebbensarcoidose.nl verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

wijhebbensarcoidose.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan ons forum wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het forum en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat het forum naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee ons forum optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wijhebbensarcoidose.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijhebbensarcoidose.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijhebbensarcoidose.nl. Vervolgens ontvangt u van ons, via het forum, een verzoek om via een PM (persoonlijke bericht) uw account op te heffen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

wijhebbensarcoidose.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

wijhebbensarcoidose.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wijhebbensarcoidose.nl

Tot slot

De beveiliging van uw gegevens komt van twee kanten. Gebruik altijd een wachtwoord bestaande uit minimaal 10 tekens en deze een mix te maken van bijvoorbeeld grote en kleine letter, bijzondere tekens en cijfers.

Ons advies is om ook gebruik te maken van tweestaps-authenticatie. Tweestaps-authenticatie betekent dat u, bij het inloggen, naast uw wachtwoord nog een tweede code moet invullen. Ons forum biedt deze mogelijkheid als u daar gebruik van wenst te maken.

Derde Partijen

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
Spam Defense
De IPS Spam Defense Service geeft het e-mailadres en IP-adres van het registrerende lid door aan de service om te bepalen of een registrerend account een spambron is.
reCAPTCHA V2
Deze site gebruikt een CAPTCHA om ervoor te zorgen dat mensen bepaalde acties uitvoeren. De CAPTCHA-provider kan een sessiecookie plaatsen en informatie krijgen over uw internetbrowser en apparaat dat toegang heeft tot deze website.
×
×
  • Maak Nieuw...

Belangrijke Informatie

Wij willen cookies op uw apparaat plaatsen, welke ervoor zorgen dat dit forum beter functioneert. U kunt uw cookie instellingen aanpassen, anders gaan wij ervan uit dat u ermee instemt om door te gaan.